Loading...
Formuła 12018-09-23T18:39:06+00:00

Jak to działa ?

Prowadzimy pełną obsługę spraw kadrowych i płacowych Twojej organizacji. Przydzielamy Ci dedykowanego doradcę, któremu zlecasz wykonywanie zadań, takich jak generowanie list płac, zmiany w kartotekach, ewidencja nieobecności itd. Dokumenty przekazujesz w uzgodnionej formie swojemu doradcy. Usługi są realizowane w ramach miesięcznego abonamentu.

Jaki jest zakres usług w abonamencie ?

Obsługa kadrowa

Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników.
Przygotowywanie umów o pracę i aneksów do umów o pracę.
Przygotowywanie dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy.
Przygotowywanie zaświadczeń dla pracowników.
Prowadzenie rejestru nieobecności pracowników – w tym urlopów i zwolnień lekarskich.
Prowadzenie ewidencji nadgodzin pracowników.
Obsługa ekwiwalentów urlopowych.

Obsługa płacowa

Naliczanie wynagrodzeń.
Przygotowywanie przelewów.
Obsługa zasiłków chorobowych.
Generowanie i przekazywanie pracownikom pasków płacowych i raportów RMUA.
Obsługa potrąceń z wynagrodzeń.
Rozliczanie umów zlecenia, umów o dzieło, umów o współpracy.

Inne usługi

Konsultacje w zakresie prawa pracy.
Rozliczenia z ZUS na potrzeby obsługi wynagrodzeń, zasiłków oraz deklaracji.
Obsługa programu Płatnik do komunikacji z ZUS.
Przygotowanie raportów kadrowych i płacowych.
Generowanie danych do systemu księgowego klienta.
Obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Roczne rozliczenie PIT.
Informowanie o wymaganiach okresowych (np. badania lekarskie, szkolenia BHP).
Obsługa sprawozdawczości do GUS.
Obsługa deklaracji PFRON.
Dokumentacja czynności twórczych dla osób korzystających z 50% kosztów uzyskania przychodów.
Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych.
Obsługa zajęć komorniczych.

Ile to kosztuje ?

Wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej zależy od liczby pracowników w organizacji.

Liczba pracowników Miesięczny abonament
10 300 PLN netto
20 600 PLN netto
50 1.500 PLN netto
100 3.000 PLN netto
200 6.000 PLN netto
500 15.000 PLN netto

O naszych usługach

RODO

Działamy w pełnej zgodności z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych

Regulacje

Działamy w pełnej zgodności ze zmieniającymi się przepisami i obowiązującymi regulacjami

Poufność

Zapewniamy pełną poufność informacji i wysoki poziom bezpieczeństwa powierzonych i przetwarzanych danych

Technologia

Wykorzystujemy kompleksowy System HR

Platforma Obsługi Zasobów Ludzkich

Zadzwonimy do Ciebie

Mój numer telefonu to:
+48
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Erkwadrat sp. o.o. mojego numeru telefonu
wyłącznie na potrzeby kontaktu ze mną.

Napisz do nas

Wiadomość:
Email zwrotny:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Erkwadrat sp. o.o. mojego adresu email
wyłącznie na potrzeby kontaktu ze mną.