Loading...
Nasze inne usługi2018-09-05T12:38:55+00:00

Doradztwo w obszarze HR

Naszą misją jest, abyś niczego nie przeoczył w zarządzaniu personelem swojej organizacji. Mamy doświadczenie oraz współpracujemy z doświadczonymi specjalistami prawa pracy i praktykami HR. Stawiamy precyzyjne diagnozy i dobieramy optymalne podejście. Rozliczenie usług odbywa się w formie opłaty będącej iloczynem uzgodnionej stawki godzinowej i udokumentowanego czasu pracy lub w formie uzgodnionej opłaty uzależnionej od spełnienia uzgodnionych kryteriów odbioru usługi

Doradztwo HR

Rekrutacja w obszarze IT

Naszą misją jest wyszukanie i wybranie najlepszego kandydata spełniającego Twoje wymagania. Podejmujemy się zleceń rekrutacyjnych w pełnym zakresie stanowisk IT, właściwych dla cyklu wytwórczego, cyklu utrzymaniowego oraz dla zarządzania. Korzystamy ze zróżnicowanych źródeł pozyskiwania kandydatów zdecydowanie stawiając na kontakt bezpośredni i utrzymywanie relacji z potencjalnymi kandydatami. Posiadamy doświadczenie, relacje w środowisku IT, dobrą intuicję i autorską metodologię weryfikacji kandydatów

Rekrutacja IT

Szkolenia

Naszą misją jest wspieranie firm w rozwoju i podnoszeniu kompetencji pracowników oraz usprawnianiu metod zarządzania. Organizujemy szkolenia z naszego katalogu szkoleń oraz szkolenia na indywidualne zamówienie z obszaru rozwoju personalnego oraz zarządzania.

Szkolenia, rozwój personalny, zarządzanie

Outsourcing HR

Obsługujemy wszystkie lub wybrane procesy HR w imieniu zleceniodawcy. Jesteśmy gotowi przejąć w całości lub częściowo funkcję działu HR zleceniodawcy. Dajemy zleceniodawcy pełen wgląd do przetwarzanych w jego imieniu danych w postaci aplikacji w chmurze. Dla uzgodnionych funkcjonalności zleceniodawca może dokonywać samodzielnej obsługi w chmurze. Za usługi pobieramy miesięczną opłatę abonamentową zależną od liczby pracowników lub opłatę będącą iloczynem stawki godzinowej i udokumentowanego czasu pracy.

Outsourcing HR

Udostępnianie platformy informatycznej

Udostępniamy platformę informatyczną HaeR². Jest to autorskie rozwiązanie informatyczne, które w zintegrowany i kompleksowy sposób wspiera procesy miękkiego i twardego HR. Pobieramy miesięczną opłatę abonamentową za dostęp do platformy, zależną od liczby pracowników organizacji oraz wykorzystywanego zakresu funkcjonalnego. Nie pobieramy opłat za licencję ani za wdrożenie

System HR
Funkcjonalność systemu